Duurzaam hygiëne advies

 

Op het gebied van hygiëne ontbreekt het vaak aan kennis en kunde. Dit heeft vooral te maken met gebrek aan interesse, tijd en focus. Beslissingen worden vaak genomen op basis van ervaringen uit het verleden. Inkopers en gebruikers zien vaak door de bomen het bos niet meer. De meeste producenten beweren dat ze de meest duurzame producten produceren, wat meestal de halve waarheid is.
 
Hygiëne is voor iedereen belangrijk: dagelijks hebben we ermee te maken. Hygiëne wordt alleen maar belangrijker doordat de bevolking vergrijsd, snel groeit,  steeds mobieler wordt en communiceren snel via social media.
Dagelijks worden we geconfronteerd met de media die berichten over onderwerpen die met hygiëne te maken hebben. Zoals internationale epidemieën, voedselveiligheid in de voedingsindustrie, uitbraken o.a. Noro of VRE virussen in ziekenhuizen en verpleegtehuizen en hygiëne op openbare toiletten.
 
GewoonGroen doet al meer dan 8 jaar onderzoek naar duurzame productiemethoden en duurzame producten. Met deze kennis geven wij de informatie door met onafhankelijk advies op het gebied van duurzame hygiëne. Duurzame hygiëne is streven naar: optimale functionaliteit, optimale hygiëne, optimale maatschappelijke verantwoordelijkheid met een optimale prijs/kwaliteitverhouding.
 
Uw wensen en bestaande situatie is het uitgangspunt voor het duurzaam hygiëne advies. 
 
Plan van aanpak
1. Inventarisatie wensen en behoeften;
2. Scan bestaande situatie (sanitair - werkomgeving zoals kantoor/keuken/verpleegafdeling.);
3. Analyse huidig assortiment (prijs-verbruik-kwaliteit-systemen-service);
4. Advies producten - werkwijze - logistiek/service;
5. Ondersteuning bij implementatie (training - communicatie).
 
Duurzaam hygiëne advies
- Advies bij inkoop hygiëne producten zoals papier, reiniging/desinfectie en hulpmiddelen;
- Advies bij aanbesteding schoonmaak;
- Advies inkooptraject: uitschrijven offerteaanvraag en beoordeling leveranciers;
- Advies en ondersteuning bij verkoop- en marketingcommunicatie;
- Advies bij inrichting sanitair;
- Advies bij implementatie werkmethoden, ontwikkelen protocollen en training.
 
Belangrijkste uitgangspunten 
- Een duurzame uitstraling van uw sanitair en werkomgeving;
- Eenvoudige, veilige en effectieve schoonmaakmethodes;
- Minimaal  verbruik van milieubelastende producten;
- Gegarandeerde kostenbesparing.
 
U kunt meer winst maken door kosten te verlagen. Een duurzame hygiënische uitstraling naar uw gasten en medewerkers is een optimale vorm om gasten en medewerkers “bewuster” te maken! Verklein uw voetafdruk door te zorgen dat bomen niet voor tissue worden gekapt, door voor producten te kiezen die met minimale CO2 uitstoot en minimaal gebruik van energie en water worden geproduceerd. Verhoog uw winst, vraag om een gratis scan!