Opwarming aarde schuld van de mens (VN)

maandag 30 september 2013


De mens is vrijwel zeker schuldig aan de opwarming van de aarde. Die conclusies trekken wetenschapper van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties in een rapport.

 
Het IPCC, het klimaatpanel van de VN, stelt dat de mens met een zekerheid van 95% verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van de opwarming van de aarde die heeft plaatsgevonden sinds het midden van de vorige eeuw. In 2007 was het IPCC voor 90% zeker van die stelling en in 2001 voor 66%. 
 
De bal ligt nu bij de politiek. Wereldleiders moeten nu in actie komen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.
‘De boodschap is dat het klimaat verandert. Niets doen is geen optie’, zegt staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu desgevraagd. Zij komt eerdaags met een uitgebreidere reactie en voorstellen voor wat Nederland kan doen tegen klimaatverandering. Eerder deze maand zei Mansveld dat Nederland pleit voor een broeikasreductie van ten minste 40% ten opzichte van 1990 in 2030. Het huidige doel ligt op 20% reductie in 2020.
 
De belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde is de uitstoot van broeikasgassen, vooral door het verbranden van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas. Broeikasgassen als CO2 zorgen voor een isolerende laag waardoor de warmte van de zon langer wordt vastgehouden. Ontbossing is een andere belangrijke oorzaak dat er meer CO2 in de atmosfeer terechtkomt. Als bomen groeien nemen ze CO2 op uit de lucht. Als de bomen worden gekapt, komt deze CO2 grotendeels in de lucht terecht. 
 
De gemiddelde temperatuur op aarde is in de afgelopen 130 jaar met 0,85 graden gestegen, blijkt uit het rapport, dat in feite een bundeling is van 9200 afzonderlijke wetenschappelijke studies. In het centrale scenario van het IPCC warmt de aarde aan het eind van deze eeuw verder op met meer dan 2 graden Celsius (0,3 tot 4,8 graden). Volgens wetenschappers wordt daarmee een kritische grens overschreden, waarna klimaatverandering ernstige gevolgen heeft voor het leven op aarde. Het gaat daarbij om een verder stijging van de zeespiegel, hittegolven en veranderingen in regenval waardoor droge regio’s nog droger worden en natte gebieden juist te maken krijgen met meer neerslag.
 
Verder stelt het IPCC dat de stijging van de zeespiegel de komende jaren zal versnellen. De zeespiegel is tussen 1901 en 2010 met 19 centimeter gestegen. De komende eeuw kan die nog eens 26 tot 82 cm verder stijgen. Dit heeft grote gevolgen voor lage eilanden in de oceanen. 
 
De oceanen zijn overigens de belangrijkste reden dat de opwarming van de aarde niet veel sneller gaat. Een derde van de CO2-uitstoot wordt door de oceanen geabsorbeerd. Die worden daardoor wel een stuk zuurder.