CO2 emissie van papierproducenten

dinsdag 21 mei 2013


Er is een toenemende vraag naar feitelijke informatie over de impact van producten en producenten op het vraagstuk van klimaatverandering. Vaak communiceren producenten alleen over individuele producten die dan zogeheten “CO2 neutraal” zijn geproduceerd. Maar als je je gezond verstand gebruikt, weet je dat er binnen ieder proces CO2 wordt uitgestoten. De duurzaamheidsrapporten van producenten bewijzen dat.

 
Waarom is CO2-emissie zo'n belangrijk aspect?
De papierindustrie is de op drie na grootste veroorzaker van broeikasgassen. Gemiddeld wordt per kilogram geproduceerd papier 500 gram CO2 uitgestoten. De Co2-emissie is één van de belangrijkste duurzaamheidsaspecten van het productieproces van papier. De andere belangrijke duurzaamheidsaspecten hebben betrekking op het gebruik van ongewenste stoffen, emissies naar water en lucht, energiegebruik en het vezelgebruik.  De belangrijkste grondstof voor papier is pulp. Pulp wordt gemaakt van zowel nieuw hout als van gerecycled papier.
 
Wat is CO2?
Koolstofdioxide of koolzuurgas is een gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. De atmosfeer van de aarde bevat tegenwoordig ongeveer 390 ppm koolstofdioxide. Deze concentratie neemt jaarlijks toe, wat voornamelijk wordt veroorzaak door het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook door ontbossing. Elk jaar worden miljoenen hectaren bos gekapt door de bos- en houtsector, gedreven door de vraag naar houtproducten waaronder ongeveer 30% voor productie papier. 
De toename van koolstofdioxide speelt een belangrijke rol bij de opwarming van de aarde.
 
Energiegebruik en CO2-emissie papierfabrikanten
Meer en meer papierfabrikanten voorzien hun producten van een zogenaamde ‘Carbon footprint’. Deze footprint geeft informatie over de CO2-emissie van een papiersoort binnen een bepaalde scope. Het gaat meestal om de totale hoeveelheid CO2 en andere broeikasgassen, die samenhangen met het product zelf én met de supply chain (al dan niet inclusief transport).
Een carbon footprint is een soort levenscyclusanalyse (LCA), waarbij de analyse puur gericht is op broeikasgassen. 
 
CO2 neutraal geproduceerd papier
CO2 neutraal geproduceerd papier bestaat in principe niet, want overal wordt energie gebruikt. Er is geen enkele fabriek die 100% op bio-energie werkt en zonder transport werkt, dus moet er gecompenseerd of afgekocht worden. Dit kan op verschillende manieren: je koopt CO2 emissie rechten op de internationale markt of je betaalt een groenfonds om bomen te planten of waterleidingen aan te leggen in ontwikkelingslanden. 
Het kopen van rechten en het aanleggen van waterleidingen is geheel rechtmatig - dat hebben we internationaal afgesproken - maar het vermindert de CO2 emissie niet.
 
CO2 emissie van hygiënepapier producenten
Het is essentieel om te weten welke verantwoordelijkheid een papierproducent neemt. Wat de impact van het gehele productieproces van de producent is op het milieu en niet alleen van één product. Gebruikt de producent bijvoorbeeld bomen als grondstof dan is de milieu impact vele malen groter dan wanneer de producent recycled papier als grondstof neemt.
De informatie wordt de laatste jaren steeds transparanter en gedetailleerder omschreven in duurzaamheidsrapporten. 
 
Een analyse van de uitstoot CO2 van de grootste producenten van hygiëne papier laten de volgende cijfers zien:  (Relatieve CO2-emissie in kg per 1000kg* papier).
Bronnen:
Cascades: sustainability plan 2010-2012.
Metsa Tissue: sustainability report 2011.
Van Houtum: MVO rapportage 2012.
SCA Hygiene Products: SCA sustainability report 2012.
Kimberly Clark: KC sustainability report 2011.
 
Vereisten CO2 uitstoot eco-certificaten
De meeste mensen denken “als er maar een eco-certificaat op de verpakking staat zal het wel duurzaam zijn” De limiet van het eco-certificaat Ecolabel is een uitstoot van 1000kg CO2 uitstoot per 1000kg productie papier.  De limiet van Nordic Swan is een uitstoot van 1100kg CO2 per 1000kg papier.
 
*1000kg papier is ongeveer gelijk aan 280.000 meter toiletpapier, het gemiddeld verbruik van 54 huishoudens per jaar.